Zelf eenvoudig verzuimkosten berekenen

VERZUIM KOST GELD….

Iedereen weet dat verzuim geld kost. Veel geld! En het is niet te voorkomen, want mensen kunnen ziek worden. Vervelend als het je eigen werknemer betreft.

Nog lastiger is het als het om meerdere verzuimende medewerkers gaat.

Frustrerend als je het gevoel hebt dat het verzuim alleen maar stijgt. En de kosten dus ook.

Voor het sturen op verzuim en de kosten, moet je wel weten hoe hoog het verzuim is en wat het echt kost.

Met onderstaande simpele berekeningen is het zelf makkelijk te berekenen.

VERZUIMCIJFERS BEREKENEN

Verzuimpercentage

elke ziektedag in de periode x pt x ao
—————————————————————- x 100%
elke dienstverbanddag in de periode x pt
Meldingsfrequentie
aantal ziekmeldingen in de periode
—————————————————————-
aantal werknemers in de periode
Gemiddelde duur
alle ziektedagen van de in de periode beëindigde gevallen
—————————————————————–
alle in de periode beëindigde gevallen
DEFINITIES

Verzuimpercentage
Van alle werknemers wordt elke ziektedag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor (pt) en de
arbeidsongeschiktheidsfactor (ao), waarna zij worden opgeteld. Van alle werknemers (ziek en niet ziek) wordt elke dienstverbanddag in
de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor (pt), waarna zij worden opgeteld. Dit is exclusief zwangerschap.
Meldingsfrequentie
Totaal aantal ziekmeldingen in de periode gedeeld door het aantal werknemers in de periode.
Gemiddelde duur
Beëindigde gevallen zijn ziektegevallen waarvan de hersteldatum in de periode valt. Ziektedagen van beëindigde gevallen zijn alle dagen
vanaf de eerste ziektedag tot aan de hersteldatum. De aansluitende ziektedagen die vóór de periode vallen worden dus ook
meegerekend.
Dagen
Alle dagen in de verzuimgrootheden zijn kalenderdagen.
Periode
De periode waarover het verzuim wordt berekend (dit kan door de gebruiker zelf worden ingesteld bijvoorbeeld maand, kwartaal of jaar).
Verzuimpercentage langer dan 1 jaar
Het verzuimpercentage in de rapportageperiode dat veroorzaakt wordt door medewerkers met een verzuimperiode van 1 jaar of meer.

VERZUIMKOSTEN BEREKENEN

Verzuimkosten = gemiddeld bruto maandsalaris x FTE x verzuimpercentage x 2
Op basis van het gemiddelde bruto maandsalaris, het aantal FTE en het verzuimpercentage berekenen we de kosten van het verzuim:
De factor 2 is een constante die we hanteren om rekening te houden met werkgeverslasten op de salariskosten. Met dat cijfer kunnen we
berekenen wat de gemiddelde jaarlijkse verzuimkosten per medewerker zijn.
De kosten bestaan uit directe kosten en indirecte kosten. De directe kosten, zijn de kosten van productieverlies. Onder de ‘directe
verzuimkosten’ wordt het uitgekeerde ziekengeld verstaan ofwel de bruto loonkosten van de zieke werknemers (excl. zwangerschapsuitkeringen), verhoogd met het vakantiegeld (8%) en de werkgeverslasten voor WW, WIA en ziektekostenverzekering (20%).
Naast het doorbetalen van het bruto loon van zieke werknemers zijn er nog andere kosten die voortvloeien uit verzuim, de zogenaamde
‘indirecte verzuimkosten’.

• indirecte loonkosten: toeslagen, eventuele 13e maand, pensioenpremie, reiskostenvergoeding.
• kosten
Voor het organiseren van vervanging en het begeleiden van de vervanging
• overige indirecte kosten: kosten arbodienst, personeelsverloop, begeleiding en re-integratie, administratieve verplichtingen, etc.
• immateriële zaken die tot kosten kunnen leiden: slecht imago, kwaliteitsverlies, overbelasting collega’s, etc.
Onderzoeken geven aan dat de indirecte verzuimkosten ongeveer even groot zijn als de directe verzuimkosten. Voor de totale
verzuimkosten worden daarom de directe verzuimkosten verdubbeld.

Bron: FCB, Vernet, CBS, Ministerie SZW

VERZUIMKOSTEN IN HET GROOT

Voor een berekening van de verzuimkosten voor een afdeling, een bedrijfsonderdeel of de hele organisatie, is het makkelijk om de Verzuimkostencalculator van TNO te gebruike. Zie bij blogroll op deze pagina. Hiermee kan ook een verschil worden gemaakt in de kosten van het 1e en 2e verzuimjaar. De kosten in het 2e jaar zijn over het algemeen lager, omdat het merendeel van de medewerkers binnen het eerste jaar volledig hervat in het eigen of  het aangepaste eigen werk. De kosten die gemaakt worden in het 2e ziektejaar zijn op medewerkerniveau vaak hoger omdat je hier te maken krijgt met re/integratiekosten, zoals arbeidsdeskundig onderzoek en inzet van mobiliteit of re/integratiebedrijven.

Zelf eenvoudig verzuimkosten berekenen

VERZUIM KOST GELD….

Iedereen weet dat verzuim geld kost. Veel geld! En het is niet te voorkomen, want mensen kunnen ziek worden. Vervelend als het je eigen werknemer betreft.

Nog lastiger is het als het om meerdere verzuimende medewerkers gaat.

Frustrerend als je het gevoel hebt dat het verzuim alleen maar stijgt. En de kosten dus ook.

Voor het sturen op verzuim en de kosten, moet je wel weten hoe hoog het verzuim is en wat het echt kost.

Met onderstaande simpele berekeningen is het zelf makkelijk te berekenen.

VERZUIMCIJFERS BEREKENEN

Verzuimpercentage

elke ziektedag in de periode x pt x ao
—————————————————————- x 100%
elke dienstverbanddag in de periode x pt
Meldingsfrequentie
aantal ziekmeldingen in de periode
—————————————————————-
aantal werknemers in de periode
Gemiddelde duur
alle ziektedagen van de in de periode beëindigde gevallen
—————————————————————–
alle in de periode beëindigde gevallen
DEFINITIES

Verzuimpercentage
Van alle werknemers wordt elke ziektedag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor (pt) en de
arbeidsongeschiktheidsfactor (ao), waarna zij worden opgeteld. Van alle werknemers (ziek en niet ziek) wordt elke dienstverbanddag in
de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor (pt), waarna zij worden opgeteld. Dit is exclusief zwangerschap.
Meldingsfrequentie
Totaal aantal ziekmeldingen in de periode gedeeld door het aantal werknemers in de periode.
Gemiddelde duur
Beëindigde gevallen zijn ziektegevallen waarvan de hersteldatum in de periode valt. Ziektedagen van beëindigde gevallen zijn alle dagen
vanaf de eerste ziektedag tot aan de hersteldatum. De aansluitende ziektedagen die vóór de periode vallen worden dus ook
meegerekend.
Dagen
Alle dagen in de verzuimgrootheden zijn kalenderdagen.
Periode
De periode waarover het verzuim wordt berekend (dit kan door de gebruiker zelf worden ingesteld bijvoorbeeld maand, kwartaal of jaar).
Verzuimpercentage langer dan 1 jaar
Het verzuimpercentage in de rapportageperiode dat veroorzaakt wordt door medewerkers met een verzuimperiode van 1 jaar of meer.

VERZUIMKOSTEN BEREKENEN

Verzuimkosten = gemiddeld bruto maandsalaris x FTE x verzuimpercentage x 2
Op basis van het gemiddelde bruto maandsalaris, het aantal FTE en het verzuimpercentage berekenen we de kosten van het verzuim:
De factor 2 is een constante die we hanteren om rekening te houden met werkgeverslasten op de salariskosten. Met dat cijfer kunnen we
berekenen wat de gemiddelde jaarlijkse verzuimkosten per medewerker zijn.
De kosten bestaan uit directe kosten en indirecte kosten. De directe kosten, zijn de kosten van productieverlies. Onder de ‘directe
verzuimkosten’ wordt het uitgekeerde ziekengeld verstaan ofwel de bruto loonkosten van de zieke werknemers (excl. zwangerschapsuitkeringen), verhoogd met het vakantiegeld (8%) en de werkgeverslasten voor WW, WIA en ziektekostenverzekering (20%).
Naast het doorbetalen van het bruto loon van zieke werknemers zijn er nog andere kosten die voortvloeien uit verzuim, de zogenaamde
‘indirecte verzuimkosten’.

• indirecte loonkosten: toeslagen, eventuele 13e maand, pensioenpremie, reiskostenvergoeding.
• kosten
Voor het organiseren van vervanging en het begeleiden van de vervanging
• overige indirecte kosten: kosten arbodienst, personeelsverloop, begeleiding en re-integratie, administratieve verplichtingen, etc.
• immateriële zaken die tot kosten kunnen leiden: slecht imago, kwaliteitsverlies, overbelasting collega’s, etc.
Onderzoeken geven aan dat de indirecte verzuimkosten ongeveer even groot zijn als de directe verzuimkosten. Voor de totale
verzuimkosten worden daarom de directe verzuimkosten verdubbeld.

Bron: FCB, Vernet, CBS, Ministerie SZW

VERZUIMKOSTEN IN HET GROOT

Voor een berekening van de verzuimkosten voor een afdeling, een bedrijfsonderdeel of de hele organisatie, is het makkelijk om de Verzuimkostencalculator van TNO te gebruike. Zie bij blogroll op deze pagina. Hiermee kan ook een verschil worden gemaakt in de kosten van het 1e en 2e verzuimjaar. De kosten in het 2e jaar zijn over het algemeen lager, omdat het merendeel van de medewerkers binnen het eerste jaar volledig hervat in het eigen of  het aangepaste eigen werk. De kosten die gemaakt worden in het 2e ziektejaar zijn op medewerkerniveau vaak hoger omdat je hier te maken krijgt met re/integratiekosten, zoals arbeidsdeskundig onderzoek en inzet van mobiliteit of re/integratiebedrijven.