Ziek na facelift: geen loon?

De situatie

Een werkneemster ondergaat twee cosmetische operaties aan haar gezicht. Bij een van die operaties worden de oogleden, die op de wimpers hangen, gelift. De werkneemster meldt zich ziek maar de werkgever accepteert die ziekmelding niet en brengt het verzuim van ruim 46 uur in mindering op het verlofsaldo. Ze besluiten de zaak voor te leggen aan de kantonrechter.

De vordering

De werkneemster en de werkgever leggen hun vragen voor aan de rechter. Ze willen onder meer weten:

  • Is er sprake van ziekte?
  • Moet het loon worden doorbetaald?
  • Moet er onderscheid gemaakt worden tussen een opnamedag en hersteldagen?
  • Is de ziekte opzettelijk veroorzaakt?

Het oordeel

De kantonrechter bepaalt dat de ziekte opzettelijk is veroorzaakt door de werkneemster.

Persoonlijke keuze
In principe geldt de hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’. En als een werknemer niet kan werken door een oorzaak die bij de werkgever ligt, dan moet het loon wel doorbetaald worden. Maar een cosmetische ingreep is een persoonlijke keuze van de werknemer. De kantonrechter concludeert dat er op het moment van de cosmetische ingreep geen sprake was van ziekte, uitgaande van de veronderstelling dat er geen medische noodzaak was voor de ingreep.

Opzettelijk veroorzaakt
De kantonrechter stelt vast dat er na de cosmetische ingreep, tijdens de herstelperiode, sprake is van ziekte. De werkneemster is op dat moment ‘wegens lichamelijke toestand verhinderd om haar werk te verrichten’. Omdat de werkneemster vooraf vrijwel zeker wist dat zij na de ingreep een tijdje niet kon werken, moet dit worden gekwalificeerd als opzettelijk veroorzaakte ziekte. Als er onverwacht complicaties optreden, is dat weer een ander verhaal (zie JAR 2005/226).

Medische noodzaak en loondoorbetalingsverplichting
Als er een medische noodzaak is voor cosmetisch ingrijpen, is de ziekte niet opzettelijk veroorzaakt. Een werknemer moet dan voor het behoud van zijn gezondheid worden behandeld. Een medische noodzaak is in deze zaak (nog) niet aangetoond; de kantonrechter beschikt niet over het oordeel van de bedrijfsarts over de noodzaak van de ingrepen. Er is alleen een verklaring van een plastisch chirurg dat er vermoeidheidsklachten en gezichtsveldbeperking waren door de hangende oogleden. Dat een verzekeraar de behandeling vergoedt, zegt niets over de medische noodzaak, oordeelt de rechter.
Omdat het onduidelijk is of er een medische noodzaak is, kan de kantonrechter geen oordeel geven over de loondoorbetalingsverplichting.

LJN JAR 2012/217 (nog niet gepubliceerd)
Kantonrechter Middelburg
Ziekte na cosmetische ingreep
Arbitrage
9 juli 2012

Door mr. Ingrid Kooijman »

Bron: P&O Actueel jurisprudentie